STHLM Support & Allservice AB
Ryttargatan 3
169 51 Solna

 

Tel:    08-735 0300 
Jonas:    073-700 0705
Ronnie:   073-600 8838
Email:   Info@ssallservice.se

 

Miljö

 

VÅR MILJÖPOLICY:

STHLM support ser som självklarhet att värna om miljön.

Vi arbetar och strävar efter att aktivt välja bästa möjliga miljöval som en naturlig del av vår vardag. Vi har höga krav på interna verksamheten och strävar efter att göra långsiktiga miljöval. Tillsammans med våra kunder samarbetar vi efter att nå bättre miljöval och hållbar utveckling.

I praktiken ser vi till att sortera emballage och vår utrustning så att det som måste kasseras hamnar där det bäst tas hand om. Vi strävar efter att finna nya aktörer som återänvänder produkter, inredning till nya eller andra verksamheter utan att behövas kastas. 

Arbetet består också i att följa och delta i utvecklingen inom miljöområdet för att öka vårt kunnande om hur vi påverkar miljön.

I våra samarbeten utgå från kundens krav på god miljö avseende luft, ljud, värme, sundhet och trivsel

Vi främjar användning av återvinningsbara material och produkter och i den mån vi kan påverka våra leverantörer och kunder.

 

 


 

 

 

    


© Copyright STHLM Support & Allservice AB 2011