STHLM Support & Allservice AB
Ryttargatan 3
169 51 Solna

 

Tel:    08-735 0300 
Jonas:    073-700 0705
Ronnie:   073-600 8838
Email:   Info@ssallservice.se

 

Vaktmästeri

Arbetsuppgifter:

Vaktmästare, allservice, transporter/interna flyttar, bortforsling av emballage och inventarier till miljöstation m.m. enligt överenskommelse och specifikation.

Idag kräver de flesta företag, skolor, förskolor, kontor m.fl. någon typ av vaktmästeri för den löpande verksamheten. Många har dock inte behov av heltidtjänst och därför passar denna tjänst just dem!

Sthlm Support har erfarenheten, kunskapen och viljan av att agera "handyman" eller hustomte på stället. 

Typisk uppdragsbeskrivning:

Uppdragsgivaren betalar endast för de timmar i veckan som uppdraget kräver och den tid det tar att utföra utan att anställa heltidstjänst.

Vid överenskommet tillfälle kommer Sthlm Supports personal till uppdragsgivare och erhåller det aktuella behovet som finns av kontaktperson hos uppdragsgivaren. Alternativt finns återkommande uppgifter på fast tid frekvent, varje vecka.

Vid varje tillfälle godkänner kontaktpersonen att uppdraget utfört och ligger till grund för debitering. 

Specialbehov med uppgifter utöver ovanstående kompetens offereras separat.

Verktyg och utrustning som behövs ingår men (förbruknings-) material som krävs för uppgiften inhandlas enligt överenskommelse.

 

 


© Copyright STHLM Support & Allservice AB 2011